درمان دیسک گردن با لیزر و بدون برش جراحی

یکی از درمانهای نوین دیسک گردن، درمان دیسک بیرون زده گردن بوسیله لیزر میباشد.که بدون بیهوشی و برش جراحی قابل انجام است.

برای دیدن فیلم آموزشی درمان دیسک گردن با لیزر کلیک کنید